BrandNewCake Wijnsteenzuur 50% 60ml.

Artikelnummer: BNC00662 Categorie:

Beschrijving

BrandNewCake Wijnsteenzuur (E334) (vloeibaar) oplossing in flesje

Functie in voedsel:
– een kenmerkende zure smaak geven aan producten
– reguleren van de zuurgraad van verwerkte producten
– als onderdeel van bakpoeder, waarbij het reageert met carbonaten voor de vorming van kooldioxide.
– natuurlijk bewaarmiddel
– stabilisator van eiwit, het versterken van het volume en de hittebestendigheid van eiwitschuim
– ter voorkoming van kristalisatie van suikerstropen
– tegen gaan van verkleuring van gekookte groenten

Inhoud: 60ml.

Suikertrekken / Suikerkunst met Wijnsteenzuur
Door zuur toe te voegen aan een kokende suikeroplossing bevorder je de hydrolyse; splitsing van suiker (sacharose) in glucose en fructose. Naarmate er meer suiker hydrolyseert tot glucose en fructose wordt de consistentie zachter.
Toevoeging van zuur maakt dat het blazen makkelijker, maar het nadeel is dat je deze suiker niet te lang onder de lamp kunt leggen of terug onder de lamp kan leggen na het blazen.
Vooral om te oefenen is het aan te raden om zuur toe te voegen.

Standaard recept met Wijnsteenzuuroplossing:
– 350 g glucose (blanke stroop)
– 1500 g suiker
– 550 g water
– 11 druppels wijnsteenzuuroplossing

Bewaren: In afgesloten originele verpakking. Koel en droog bewaren in een geventileerde omgeving.

Veiligheidsaanbeveling:
– Houd dit product buiten bereik van kinderen
– Na het werken met dit product handen grondig wassen.
– Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:
– BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
– BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
– BIJ ONVERDUNDE INNAME : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
– Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.